Karens Hus, i Haven, Bispebjerg Bakke 8, 2400 NV lørdag d. 28. og søndag d. 29. november 2009 kl. 13-16

Åbne Atelierdøre august år 2010. Gæstekunster Vera Rahbek Højerup Stevns.

Roskilde Åben 2010 fra den 11 september til 10 oktober.